Klimaatpakket 2030 in Duitsland gepresenteerd – overzicht van de fiscale effecten en wijzigingen

De grote coalitie in Duitsland heeft op 20.09.2019 overeenstemming bereikt over maatregelen om de klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 te bereiken. In het klimaatpakket zijn enkele belastingwijzigingen opgenomen die we hier graag willen introduceren:

Als centraal element zou klimaatschadelijke koolstofdioxide (CO2) een prijs moeten krijgen en benzine en diesel, stookolie en aardgas duurder maken – maar dit zou op een gematigd niveau pas beginnen vanaf 2021 en gestaag stijgend in de volgende jaren. In ruil daarvoor worden onder ander de volgende belastingvoordelen worden verstrekt, die met name bedoeld zijn om klimaat verbeterende aankopen te creëren:

Verhoging van de reiskostenaftrek

De reiskostenaftrek voor pendelaars moet worden verhoogd van 2021 tot 35 cent vanaf de 21e kilometer (vandaag zijn 30 cent per kilometer aftrekbar). Deze verhoging is maar tijdelijk beperkt en zou eind 2026 weer vervallen.

Verlaagde btw voor langeafstandsverkeer per spoor

Voor reizen op lange afstand (ICE en IC) is het verlaagde btw-tarief in de toekomst van toepassing (7%). In lokaal vervoer is het gereduceerde tarief nu al van toepassing. De Deutsche Bahn kondigde onmiddellijk aan dat de prijzen voor ICE en Intercity’s met inwerkingtreding van de btw-verlaging met 10% zouden moeten dalen. In ruil voor deze belastingvermindering zou de vliegbelasting voor starts van Duitse luchthavens moeten stijgen tot 1.1.2020.

Fiscale beterstelling van elektrische voertuigen als bedrijfsauto´s wordt uitgebreid

Reeds met de jaarlijkse belastingwet 2019 (momenteel nog in de wetgevingsprocedure), moet de halvering van de belastinggrondslag voor bedrijfsbelasting voor privégebruik van een elektrisch voertuig op batterij of een plug-in hybride voertuig worden verlengd tot 2030. Bovendien zal de grondslag voor de berekening van de privé gebruik voor de toekomst door het klimaatpakket verder worden verlaagd van 0,5% tot 0,25% van de brutolijstprijs voor pure elektrische voertuigen tot een prijs van EUR 40.000.

Bovendien moet de belastingvrijstelling van de motorrijtuigenbelasting worden verlengd tot 31.12.2025. Het is de bedoeling om de duur van de belastingvrijstelling, die beperkt is tot 10 jaar, te beperken tot uiterlijk 31.12.2030. In een volgende stap worden de aankooppremies gedragen door de federale overheid en de fabrikanten vanaf 2021 voor personenauto’s met elektrische, hybride en waterstof/ brandstofcelmotoren en verhoogd voor auto’s onder de € 40.000.

Energieke renovatie

Energetische renovatiemaatregelen (warmtewisseling, installatie van nieuwe ramen, isolatie van daken en buitenmuren) moeten vanaf 2020 worden fiscaal ondersteund. Gebouweigenaren moeten onafhankelijk van hun inkomsten profiteren via een belastingaftrek. Een belastingkorting is gepland in de vorm van een vermindering van de belastingverplichting – gespreid over 3 jaar – met 20% van de geïnvesteerde kosten. De bestaande KfW-financieringsprogramma’s moeten ook met 10 procent worden verhoogd.

Voertuigbelasting moet gebaseerd zijn op CO2-uitstoot

De federale overheid wil de autobelasting meer richten op de CO2-uitstoot en een wet indienen om de autobelasting op auto’s te hervormen. Voor nieuwe registraties vanaf 1.1.2021 zal de belastinggrondslag voornamelijk zijn gebaseerd op CO2-uitstoot per km.