Specialisatie omzetbelasting

Grensoverschrijdende activiteiten van bedrijven en freelancers leiden zeer snel tot verkoopbelasting en aanvullende rapportageverplichtingen in verschillende landen. Dit geldt in de eerste plaats voor de levering of aankoop van goederen naar andere landen of voor de invoer van goederen voor het vrije verkeer van goederen binnen de EU in een haven buiten Duitsland. Maar ook bij het aanbieden van diensten als gevolg van het vrije verkeer van diensten en het samengroeien van economische gebieden, is het tegenwoordig gebruikelijk dat de klant of leverancier uit verschillende landen komt en het verzorgingsgebied van een bedrijf niet eindigt bij de grens.

Ons dienstenaanbod op dit gebied omvat:

  • Onderzoek en advies over toeleveringsketens, met name bij de uitwisseling van goederen en diensten binnen de EU-lidstaten in verband met Duitse omzetbelasting
  • Controleren en opstellen van leveringscontracten (met en zonder INCOTERMS) rekening houdend met de btw-consequenties in Duitsland en andere betrokkene landen
  • Verwerving en coördinatie van de verplichtingen van de belastingaangifte van de bestaande of nieuw opgerichte toeleveringsketens in Duitsland en via lokale samenwerkingspartners in de betrokken landen
  • Btw-registratie in Duitsland en afhandeling tijdens assemblage of bouwwerkzaamheden in Duitsland
  • Toezicht op Duitse omzetbelastingaudits en btw-controles in Duitsland, vooral met betrekking tot grensoverschrijdende leveringen